-A A +A
Неделя 20 Януари 2019

Кристиян Келбърг на гости на "Самаряни"

Кристиян Келбърг на гости на "Самаряни"

 

Последните три дни бяха много специални за екипа на Областния център по приемна грижа в град Стара Загора.

От 31.08 до 02.09 на гости на социалните работници беше един от създателите на екипа – Кристиян Келбърг. Шведският специалист в социалната работа, който има над 25 години опит в приемната грижа и самият той е бил приемен родител, посети страната ни, за да се срещне с екипа на Сдружение "Самаряни".

От 2007 година до края на 2009 година той бе обучител и супервизор на социалните работници от първия в страната Областен център по приемна грижа, този в град Стара Загора.

Въпреки че след напускането на английската организация АРК, за която Кристиян Келбърг работеше като консултант, специалистът не работи и не живее вече в България, веднъж годишно той идва на посещение в Стара Загора.

Трите дни от визитата му бяха ангажирани освен с припомняне на миналото и разкази за настоящето, и с надграждащо обучение по приемна грижа за екипа на Областния център, както и с профилирано обучение за оценка на родителски капацитет на специалистите от Комплекса за социални услуги за деца и семейства, управляван от "Самаряни".

Фокусът на тренинга по приемна грижа бе провеждането на интервюто и най-вече интерпретацията на събраната от него информация. Бяха споделени техники за това как социалните работници да усъвършенстват работата си в търсене на доброто приемно семейство. Бяха изведени и характеристиките на успешното приемно семейство. Беше разисквана и темата за контактите между приемните деца и техните рождени родители.

Макар и кратко посещението бе не само приятно, но и полезно.