-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Комисия за детето в Стара Загора

Комисия за детето в Стара Загора

На 25.02.2011 година се състоя Комисията за детето в Стара Загора. По предложение на Областен център по приемна грижа, Стара Загора, разгледани бяха кандидатурите на две семейства, желаещи да бъдат приемни родители.
Взето бе решение едното от тях да бъде препоръчано на директора на Дирекция социално подпомагане за утвърждаване, а другото бе препоръчано за настаняване на второ детенце.