-A A +A
Събота 17 Ноември 2018

Информиране на безработни лица в гр. Сливница

Информиране на безработни лица в гр. Сливница

Представители от Областен център по приемна грижа – София област, на 24.09.2010г., присъстваха на организираната от Дирекция ”Бюро по труда” в гр. Сливница „Трудова борса за работодатели”. Безработни лица от община Сливница бяха информирани за възможността да намерят трудова реализация като професионални приемни родители.

Информиране на безработни лица в гр. Сливница