-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

Информационна среща

На 2 февруари 2009 г., от 12.00 ч. в Целодневна детска градина № 34 "Райна Княгиня" ще се проведе информационна среща. Представители на Областен център по приемна грижа ще информират служителите в детската градина за услугата "Приемна грижа" и за начините, по които се става приемен родител. От известен период от време, специалистите по приемна грижа провеждат периодично информационни срещи във всички детски градини на територията на община Стара Загора.
Традицията, която са изградили ще продължи и през 2009 г. Като целта на тези срещи е да се повиши информираността на населението за възможностите да станат приемни семейства и за начините по които протича целият процес. През Февруари месец предстои да се отпразнуват 2 години от стартирането на информационната кампания по приемна грижа "Приеми ме!". Събитието ще бъде отбелязано с провеждането на изложба на детски рисунки. Една част от рисунките, които ще бъдат показани на изложбата ще бъдат нарисувани от децата от Целодневна детска градина № 34 "Райна Княгиня", а автори на друга част от рисунките ще бъдат децата от Дом за деца, лишени от родителска грижа "Незабравка".