-A A +A
Понеделник 23 Юли 2018

Информационна среща в училище СОУ ”Христо Смирненски”

На 17.06.09 г. бе проведена информационна среща в СОУ ”Христо Смирненски” Стара Загора. Срещата бе проведена пред учителския колектив от двама социални работници от ОЦПГ.
Учителите бяха запознати със спецификата на приемната грижа и с някои дефицити на деца живели в институционна среда. Информацията бе приета с голям интерес от присъстващите на срещата над тридесет учители.