-A A +A
Понеделник 21 Януари 2019

Информационна среща в град Гурково

В края на април 2009 година социални работници от Областния център по приемна грижа – гр. Стара Загора проведоха информационна среща в град Гурково. Тя се състоя в местната Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност”. Присъстващите служители изразиха своята позиция относно проблемите на изоставените деца в институциите и бяха информирани за услугата „Приемна грижа”, която развива Областния център по приемна грижа в полза на деца лишени от родителска грижа.
Информационната среща в пожарната служба в град Гурково е част от информационните кампании в областта. Информирането на населението на общините Гурково и Николаево се осъществява благодарение на сътрудничеството между социалните работници от Областния център, Дирекцията ”Социално подпомагане” – Гурково и кметствата на общините.
Следващата информационна среща ще се проведе на 11 май с персонала на училището в село Паничерево.