-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

Информационна среща

Днес на 09.03.2009 година от 12 часа социални работници от Областния център по приемна грижа ще проведат информационна среща в Детска градина "Патиланско царство".
Това е втора подобна среща в детската градина. Заявката за нея е дадена от директорката на градината. Целта й е да се запознае педагогическия персонал със същността и механизмите на приемната грижа. Поради тази причина социалните работници планират да прожектират филма "Закрила на детството", разказващ за пловдивския опит в развиването на приемна грижа и да раздадат информационни материали.
Информационните срещи в детските градини са един от сериозните приоритети на Областния център по приемна грижа. До този момент са проведени 11 срещи в 11 детски градини в област Стара Загора.