-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

Настаняване на дете в приемно семейство

Социалните работници от Отдел „Закрила на детето” предоставят информация на колегите си от Областния център по приемна грижа за деца, които се нуждаят от приемни родители.

Двата екипа обсъждат дали вече утвърденото приемно семейство, би могло, и дали има желание, да се грижи за конкретно дете.

При постигнато съгласие историята на детето се разказва на приемните родители. Показва им се и негова снимка. На приемното семейство му се предоставя възможност да пита за всичко, което го интересува относно детето, след което му се дава време да помисли и да даде своето съгласие или отказ да се грижи за конкретното дете.

Ако семейството изрази желание да полага грижи за детето започва подготовката на настаняването му.

Тя включва среща между приемните родители, социалните работници от Отдел „Закрила на детето” и от Областния център по приемна грижа, както й на човек, който познава добре конкретното дете. На нея се планира колко пъти приемното семейство ще се срещне с детето преди то да заживее с тях.
Тези срещи са необходими, за да може семейството и детето да се адаптират един към друг и да се избегне стресът, който се поражда при бърза и неочаквана промяна в живота на детето.