-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

Кои деца имат нужда от приемна грижа?

Има много причини, поради които родителите не са в състояние да се грижат за децата си. Те могат да бъдат в крайна бедност, липса на собствен дом, продължително заболяване или инвалидност, разпадане на семейството при смърт на родител, развод или раздяла. Досега децата, лишени от родителски грижи, се настаняваха в домове за деца без родители. Но събраният опит в тази насока сочи, че това не е най-добрият начин за тяхното отглеждане. Грижите получавани там не могат да осигурят семейна среда, така необходима на тези деца, за да се подготвят за живота си като възрастни.