-A A +A
Сряда 16 Януари 2019

За проекта "Приемна грижа"

Успешното развитие на услугата приемна грижа като алтернатива на институциите за деца се разглежда като ключов момент от реформата на системата за грижи за децата. Приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска грижа, да растат в семейна среда. Целта е да получат максимално добра грижа и възможност за развитие. Приемната грижа е социална услуга, която дава реална възможност за намаляване броя на децата, настанени в институции. Тя е част от процеса на деинституционализация в България и трябва да бъде съчетана с услуги и подкрепа към семействата, за да няма изоставени деца. Осъществяването на националната кампания цели да се повиши чувствителността и информираността на обществото относно приемната грижа. Успешното развитие на услугата приемна грижа, като алтернатива на институциите за деца, е ключов елемент от реформата на системата за грижи за децата. Приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска грижа, да растат в семейна среда.
Като част от проекта са разкрити национална информационна телефонна линия на тел. 0700 12 170, на която всеки може да получи информация във връзка с приемната грижа, и национален ресурсен център по приемна грижа, който обединява всички, свързани с предоставянето на услугата приемна грижа, а също така ще насърчава създаването на мрежа от специалисти и обмяната на опит.