-A A +A
Вторник 11 Декември 2018

Езици, застрашени от изчезване

Езици, застрашени от изчезване

Майчиният език оказва силно влияние за формиране и запазване идентичността на всеки един човек.
Според последните проучвания по света има около 6000 говорими езика. Но близо 2500 от тях са застрашени от изчезване, според третото издание на Атласа на застрашените световни езици на ЮНЕСКО.
Проучванията показват, че за последните 90 години 200 езика са изчезнали, а около 199 други се говорят от по-малко от десет души. Последният „изчезнал” е езикът „айък”, говорен от една единствена жена, живяла в Аляска и починала през 2008 година.
Специалистите посочват, че най-разпространената причина за изгубването на говорими езици са войните, принудителното изселване и това, че имигрантите заместват родния си език с този на приемащата ги страна, за да могат да се интегрират.
Най-застрашени от изчезване на езици са регионите с най-голямо езиково многообразие като Малайзия, Африка - на юг от Сахара и страните от Южна Америка. Въпреки това застрашени езици има и в много други места по света. Според учените има езици, които биха могли да бъдат включени в своеобразна „червена книга”. Такива са тринайсет от езиците, които се говорят във Франция, в това число бретонският и норманският.
Според генералния директор на ЮНЕСКО Коичиро Мацуура изчезването на езици означава голяма загуба на културно наследство.
Все пак надежда има, смятат съставителите на Атласа на застрашените световни езици на ЮНЕСКО. Пример за това е Австралия, където застрашени езици се ползват и от млади хора.