-A A +A
Вторник 11 Декември 2018

Доброволци информират за приемната грижа

Доброволци информират за приемната грижа

На 28 май 2011 година (събота) Фондация „Помощ за благотворителността в България", в партньорство с Американската Търговска Камара организират пролетното издание на традиционните Дни на Доброволчеството.

За втори пореден път, Сдружение „Самаряни“ ще бъде домакин на инициативата за въвличане на доброволци от корпоративния сектор в дейности в полза на обществото -  засаждане на дръвчета в природни паркове; провеждане на информационни кампании за обществено значими каузи; боядисване и почистване; срещи с деца и младежи в неравностойно положение.

Около 40 доброволеца – служители на Карлсберг България, заявиха желанието си да се включат в провеждането на информационна инициатива на Сдружение „Самаряни“. Загрижени за децата, лишени от родителска грижа в България и докоснали се вече веднъж до идеята за приемната грижа, те решиха отново да се включат активно в популяризирането й. Добротворците ще участват в раздаването на информационни материали за приемна грижа в различни градове от старозагорски регион -  Раднево, Мъглиж, Казанлък, Гълъбово и Павел баня.  

Паралелно с акцията по приемна грижа, част от доброволците ще се включат в информационна кампания във връзка със стартиралия конкурс на Сдружение „Самаряни“ – „Търси се… добрият самарянин“.

Инициативата стартира на 28 май 2011 година (събота) в 10:00 часа, от Комплекса за социални услуги за деца и семейства, ул."Хр. Ботев" 205.