-A A +A
Неделя 20 Януари 2019

Диана Димова член на Националния съвет за закрила на детето

Днес /7 май 2009 г./ Диана Димова – Изпълнителен директор на Сдружение "Самаряни" получи официално информация от ДАЗД за одобрението й за член на Националния съвет за закрила на детето /НСЗД/ към Агенцията.
Мандатът на юридическите лица с нестопанска цел – членове на Националния съвет за закрила на детето е две години, считано от датата на издаване на заповедта.
Първото редовно заседание на НСЗД за 2009 г. ще се проведе на 14.05.2009 г., в зала №5, ет. 5, в сградата на ул. „Триадица” 2.
За втори път Сдружението получава покана за членство в Националния съвет, което е голямо признание за организацията, работеща вече 10 години в подкрепа на деца и семейства в риск. В периода 2003-2004 г. г-жа Диана Димова беше член на Съвета за първи път.