-A A +A
Сряда 21 Ноември 2018

Дете настанено в приемно семейство

Вчера, на 01 юли 2009 г. едно дете намери своето семейство. Детето е на пет години и е настанено в семейство от ромски етнически произход живеещо в Община Стара Загора. За да се стигне до извеждането на момиченцето от „Дом за деца лишени от родителски грижи” бе необходима няколко месечна работа на социалните работници от Областния център по приемна грижа / ОЦПГ/ и Отдел „Закрила на детето”. Бяха проведени осем срещи, чиято цел бе приемното семейство и детето да се опознаят преди да заживеят заедно. Това е 16 дете, на което социалните работници от ОЦПГ намериха дом.