-A A +A
Неделя 20 Януари 2019

В Стара Загора на две деца бяха намерени приемни семейства

В Стара Загора на две деца бяха намерени приемни семейства

Последните 7 работни дни бяха едни от най-щастливите за социалните работници от Областния център по приемна грижа в град Стара Загора.

В първите дни на последните седмици бяха изведени две деца от институции от града и бяха настанени в приемни семейства.

На 1-ви ноември бе изведено 7-годишно момиченце от български произход от Център за настаняване от семеен тип „Малък групов дом“ и бе настанено в доброволно приемно семейство, живеещо в село в близост до град Стара Загора. Малкото момиченце ще ходи в първи клас в града.

Седем дена по-късно, на 8-ми ноември, бе изведено друго дете. То е на почти 6 години и е от ромски произход. И то е настанено в семейство, живеещо в близост до града. До сега детето живееше в дом за деца, лишени от родителски грижи от 3 до 7 години, а от тази седмица си има ново семейство.

Социалните работници от Областния център по приемна грижа подготвят и две други деца за настаняване. Очакванията са до няколко дена децата да свършат опознавателните срещи и да заживеят в две професионални приемни семейства.

Едно от децата е с увреждане и е на 14 години. А другото дете, което е на 11 години, в момента живее в дом за деца, лишени от родителска грижа, намиращ се в област София.