-A A +A
Сряда 14 Ноември 2018

В град Чирпан ще бъде открит Мобилен информационен център по приемна грижа

На 10 юли 2009 г. от 10.00 часа в Централния градски парк на гр. Чирпан ще бъде открит Мобилен информационен център по приемна грижа. От 10 юли Информационният център ще бъде разположен в Централен градски парк два пъти месечно от 10.00 до 14.00 часа. Предвижда се да има по двама социални работници от екипа по приемна грижа, които да разясняват на обществото какви са начините да се помогне на децата от институциите в Стара Загора.
Ще има обособен и детски кът, за да могат децата на гражданите, които се интересуват по въпросите, свързани със социалната услуга “приемна грижа”, да бъдат включвани в различни занимания. Те ще оцветяват, ще рисуват или ще четат детски истории, заедно с помощта на социален работник от Областния център по приемна грижа, гр. Стара Загора.
Подобни Информационни центрове предстои да бъдат открити в най-скоро време и в градовете Стара Загора, Казанлък, Гурково и Павел баня. Очаквахме първият Мобилен информационен център по приемна грижа да бъде открит в Стара Загора или Казанлък, но засега Чирпан са първенци и ръководството на тамошната Община първи дадоха разрешение за откриването на Информационния център.
Очакванията и целите на Сдружение “Самаряни” относно откриването на информационни центрове по приемна грижа през летния сезон са свързани с дългосрочно поставените цели – да се намерят повече семейства за децата от старозагорските домове за деца, лишени от родителска грижа.