-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Варна

Под патронажа на председателя на Общински съвет Варна ще се проведе Втората национална среща на приемните семейства "Дайте шанс да порасна...!", която се организира от Демократичен съюз на жените "Зорница" - Варна. Покана за участие в срещата получи г-жа Диана Димова - изпълнителен директор на Сдружение "Самаряни". В знак за добро партньорство и взаимодействие в името на децата, на срещата ще присъстват двама социални работници от Областния център по приемна грижа към сдружението и три приемни семейства от гр. Стара Загора.
Националната среща ще се проведе на 30 и 31 октомври в зала "Пленарна" на Общината.
Събитието ще бъде открито от Кмета на града - г-н Кирил Йорданов.
Програмата предвижда презентация на документален филм "Дом", посещение на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, пресконференция с участието на гостите и представител на Международната организация за приемна грижа"IFCO".