-A A +A
Петък 19 Октомври 2018

Брифинг в град Казанлък

Областен център по приемна грижа към Сдружение „Самаряни”, гр. Стара Загора, организира брифинг относно развитието на кампанията по приемна грижа „Приеми ме!” в старозагорска област.
Брифингът ще се проведе на 17 юни 2009 г. /сряда/ от 11.00 часа в залата на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Казанлък.
Главно, по време на брифинга, ще бъде съобщена актуална информация за приемната грижа в Казанлък и ще бъдат дискутирани бъдещите общи планове за популяризиране на приемната грижа сред казанлъшката общественост.
Поканени са да участват г-жа Радостина Люцканова – директор на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Казанлък, г-жа Милена Орачева – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Казанлък и г-жа Зелвер Касабова – заместник кмет на Община Казанлък.
Участник от страна на Сдружение “Самаряни” ще бъде Иван Димитров – ръководител на Областен център по приемна грижа.

За проекта “Приеми ме! “
Успешното развитие на услугата приемна грижа като алтернатива на институциите за деца се разглежда като ключов момент от реформата на системата за грижи за децата. Приемната грижа позволява на децата, лишени от родителска грижа, да растат в семейна среда. Целта е да получат максимално добра грижа и възможност за развитие. Приемната грижа е социална услуга, която дава реална възможност за намаляване броя на децата, настанени в институции.
Сдружение”Самаряни” в партньорство с УНИЦЕФ и АРК -България, работят по създаването на областен модел за развитието на услугата “приемна грижа”. Основна част от работата е застъпническата кампания за повишаване чувствителността и информираността на обществото относно тази социална услуга, както и за усъвършенстване на нормативната уредба и нейното прилагане.