-A A +A
Четвъртък 24 Януари 2019

Без пари за приемна грижа през 2012 в Стара Загора

Без пари за приемна грижа през 2012 в Стара Загора

Днес – 09.08.2011 година, представители на Уницеф България ще посетят сдружение „Самаряни“. Идеята на визитата е да бъде проведен мониторинг на проект „Разширяване на модела на приемна грижа в България", в който „Самаряни“ и Уницеф си партнират от октомври 2009 година. Проектът се реализира в 9 области в страната - Стара Загора, Търговище, Велико Търново, Габрово, Смолян, София-град, София област, Шумен, Перник.

Уницеф ще проведат редица от срещи с екипа на Областния център по приемна грижа – Стара Загора, ръководството на Сдружение „Самаряни“, приемни семейства, както и с представители на Регионална дирекция социално подпомагане, Отдел „Закрила на детето“ и Община Стара Загора.

Проектът приключва декември 2011 година, като изпълнителите са силно обезпокоени относно бъдещата устойчивост на приемната грижа у нас, тъй като приемственост и разбиране отстрана на общините липсва. Именно общините са тези, които могат да кандидатстват и да получат средства по оперативната програма на Европейския съюз, която ще се управлява от Агенция „Социално подпомагане“*.

До момента 115 общини са заявили официално интерес да се включат в проекта „Приеми ме“, но за съжаление Община Стара Загора не е между тях. От дискусиите между ръководството на Общината и специалисти от Сдружение „Самаряни“, стана ясно че поради липса на административен капацитет, Община Стара Загора отказва да кандидатства за европейските пари. Без тази финансова подкрепа обаче, от 2012 година ще липсват и специалисти, които да развиват приемното родителство. За съжаление това ще възпрепятства и успеха на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” в региона.

В контраст със ситуацията и неясното бъдеще на приемната грижа в Старозагорска област, броят на одобрените приемни семейства и настанените деца нараства. Към момента, Областният център по приемна грижа – Стара Загора, работи по десет настанявания, като за трите от тях протичат опознавателните срещи между децата и бъдещите им семейства. Днес, град Стара Загора има 23 приемни семейства.

До момента, приемната грижа в региона се финансира изцяло от Британската организация Арк и Детският фонд на Организацията на Обединените Нации Уницеф.

От старта на проекта до настоящия момент общо в 9 области са набрани, обучени и утвърдени над 250 семейства, в които са настанени 220 деца.

* На 20.06.2011 г. е обявена процедура BG051PO001-5.2.11 “Приеми ме” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Процедурата е директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ. Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 15 000 000 лeва. Дейностите ще се реализират на територията на страната в периода 2011 – 2013 г. Крайният срок за подаване на проектното предложение е днес - 08.08.2011г. – 17.00 часа.