-A A +A
Неделя 21 Октомври 2018

Андрю Билсън на посещение на Сдружение „Самаряни”

Днес и утре /22 и 23.06.2009 г./ на посещение на Сдружение „Самаряни” е г-н Андрю Билсън, международен експерт, УНИЦЕФ.
В програмата на г-н Билсън са предвидени разговори с г-жа Диана Димова – изпълнителен директор на организацията и със служители от екипите по приемна грижа, превенция на изоставянето и работа с деца в институциите.
Посещението на Андрю Билсън в страната е част от международно сравнително изследване в България, Казахстан и Украйна на системите за превенция попадането в институции на деца от рискови групи, провеждано от УНИЦЕФ.
Целта на изследването е събирането на информация за влиянието и ефективността от действията на УНИЦЕФ и Правителствените програми за предотвратяване попадането на деца в системите за грижа.
Методологията предвижда проучване на документални източници (отчети и проектни оценки), както и информация от посещения на място и индивидуални и групови срещи. Ще бъдат изследвани дейностите по системата за превенция попадането в институции за всяка една от следните рискови групи: деца лишени от родителски грижи; деца с увреждания; деца жертви на насилие; и деца с противообществени прояви.